Söz Arama

Önce sevgiyi anlayalım.
Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana.
Sen ol da, ister 'yâr' ol, ister 'yara'; lütfun da başım üstüne, kahrın da.
Hüzün, taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de.
Alimken arif oldun, peki aşık olmaya namzet misin?
Kapımıza değil, kalbimize vuran buyursun!
İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvanı ayıran edeptir...
Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir.
Allah âşıkları, sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir.
Gül, her gönlün mürşididir; kimini kokusuyla şad eder; kimini de dikeniyle irşad eder.