Söz Arama

Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana.
Önce sevgiyi anlayalım.
Sen ol da, ister 'yâr' ol, ister 'yara'; lütfun da başım üstüne, kahrın da.
Hüzün, taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de.
İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvanı ayıran edeptir...
Kapımıza değil, kalbimize vuran buyursun!
Alimken arif oldun, peki aşık olmaya namzet misin?
Gül, her gönlün mürşididir; kimini kokusuyla şad eder; kimini de dikeniyle irşad eder.
Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir.
Allah âşıkları, sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir.