Söz Arama

Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur.
Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
Ne mutlu türk'üm diyene!
Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-ı perişan edeceklerdir.
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve ...
Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.
Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dile...
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.