Söz Arama

Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve ...
Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dile...
Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
Devrimin amacını anlamış olanların onu korumaya her zaman güçleri yetecektir.
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.
Benim fıtratımda bir gayritabiilik varsa, türk olarak dünyaya gelmemdendir.
İstikbal göklerdedir.
Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, iktisadiyati, türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.