Söz Arama

Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
Hayatta en hakiki mürşid ilimdir,fendir.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.
Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir.
Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve ...
Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.
Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.