Söz Arama

Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve danışmadan ibarettir.
Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
Ne mutlu türk'üm diyene!
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.
Bir türk dünyaya bedeldir.
Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.