Söz Arama

Fatihler şansa inanmaz.
Varlık, sonsuz bir yaradır.
Hayat; kendisini alt edenindir.
Başarının sonu yalnızlıktır.
Dinler pençelerini gevşettiğinde sanat başını kaldırır.
Cins olarak insan her hangi başka bir hayvanla karşılaştırıldığında, bir ilerleme kaydetmez .Bütün hayvanlar ve bitkiler dünyası, alçak olandan daha y...
Size düşen ödev kendinizi kabullenmenizdir, benim sizi kabullenmemim yollarını aramak değil. Kendinden hoşlanmayan pek çok insan gördüm; bunlar önce b...
Pazaryerinden ve şandan uzakta yer alır büyük olan her şey. Hep pazaryerinden ve şandan uzakta barınmıştır yeni değerler yaratan. Yalnızlığına kaç dos...
Bu milli aptallıklar bitsin artık! Özellikle Avrupa ayaktakımının kollarına düşmesin; fakirler zenginlere karşı verdikleri mücadeleye gömülmekten asla...
Ah siz ilahi varlıklar, bana çılgınlık verin artık! Çılgınlık verin ki sonunda kendime inanabileyim! Hezeyanlar ve çırpınmalar, ani aydınlıklar ve kar...