Söz Arama

Fatihler şansa inanmaz.
Başarının sonu yalnızlıktır.
Tanrı iğrenç bir cevaptır... aslında bize konan iğrenç bir yasaktan ibarettir: Düşünmeyeceksin!
Olgular yoktur, yalnızca yorumlar vardır.
Kardeşlerim, başınızın üzerine şu levhayı asıyorum: Sert olunuz!
Dinler pençelerini gevşettiğinde sanat başını kaldırır.
Hayat; kendisini alt edenindir.
İnanç, gerçeği bilmek istememek demektir.
Varlık, sonsuz bir yaradır.
Pazaryerinden ve şandan uzakta yer alır büyük olan her şey. Hep pazaryerinden ve şandan uzakta barınmıştır yeni değerler yaratan. Yalnızlığına kaç dos...